ภาพถ่าย” เป็นสิ่งที่ส่งต่อความรู้สึกในช่วงเวลาสำคัญได้ดี เมื่อเวลาผ่านไป

———————————————————————————-